Autism hay Tự kỷ chỉ là cách để mô tả cho một vấn đề.

8 thg 2, 2012

Lên tiếng về định nghĩa lại chứng bệnh tự kỷ.

Tuyên bố của Autism Speaks  về các bản đề xuất xem lại định nghĩa Rối loạn Phổ Tự kỷ(Autism Spectrum Disorder) của DSM. 

Ngày 02 Tháng Hai 2012.Autism Speaks (*) là tổ chức có liên quan - kế hoạch sửa đổi  để định nghĩa lại -Rối loạn Phổ Tự kỷ (ASD) có thể hạn chế chẩn đoán theo những cách thức có thể từ chối điều trị y tế và dịch vụ xã hội quan trọng để giúp một số người tự kỷ. Những sửa đổi này liên quan đến phiên bản thứ 5 của Hướng dẫn Chẩn đoán và Thống kê rối loạn Tâm thần (DSM-5), dự kiến ​​công bố vào mùa xuân năm 2013.

Chúng tôi đã bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi và sẽ tiếp tục trực tiếp tiếp xúc với ủy ban-DSM-5  để đảm bảo rằng các sửa đổi được đề xuất không phân biệt đối xử với bất cứ ai sống với chứng bệnh tự kỷ. Trong khi các ủy ban đã tuyên bố rằng mục đích của nó là để nắm bắt tốt hơn tất cả những ai đáp ứng được những tiêu chuẩn chẩn đoán hiện tại, chúng tôi đã kết luận rằng tác động thực sự vào cuộc sống của các phiên bản hiện có, cho đến nay, không được đánh giá  đầy đủ.

Autism Speaks cam kết nỗ lực và tài trợ nguồn lực đáng kể cho nghiên cứu, dứt khoát đảm bảo rằng các định nghĩa cuối cùng của ASD đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đảm bảo rằng tất cả những người đấu tranh với các triệu chứng tự kỷ được điều trị, dịch vụ và lợi ích mà họ cần, mà không phân biệt đối xử;

2. Khẳng định rằng ASD có thể là một chẩn đoán suốt đời, trong khi cho phép điều trị và dịch vụ để thay đổi với nhu cầu phát triển của một cá nhân;

3. Hỗ trợ tầm quan trọng của chẩn đoán ASD và điều trị sớm là cần thiết để giúp các cá nhân đạt được kết quả có thể tốt nhất của họ và tránh tạo ra rào cản.

Như các tiêu chuẩn chẩn đoán được đề xuất được đánh giá trong suốt năm 2012, Autism Speaks sẽ được làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này cũng như các bên cộng đồng liên quan để đánh giá tác động tiềm năng của các phiên bản DSM /cộng đồng của chúng ta và để đảm bảo rằng tất cả các điều chỉnh cần thiết được thực hiện để đảm bảo tiếp cận điều trị quan trọng và các nguồn lực hỗ trợ xã hội cho tất cả những người đấu tranh với các triệu chứng của chứng  bệnh tự kỷ.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tích cực phục vụ như là một nguồn tài nguyên thông tin và ủng hộ cho tất cả các thành viên của cộng đồng của chúng ta, khi họ tìm cách làm cho nhu cầu của họ được biết đến và hiểu làm thế nào những thay đổi phát triển sẽ ảnh hưởng đến họ và gia đình của họ.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem DSM-5 của chúng tôi "câu hỏi thường gặp".

Trung Nguyen đọc dịch để giới thiệu theo Autism Speaks Statement on Proposed Revisions to the DSM Definition of Autism Spectrum Disorder (2/2,/2012).http://www.autismspeaks.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét