Autism hay Tự kỷ chỉ là cách để mô tả cho một vấn đề.

Cập nhật tin VIDEO.oNightly Tin tức   |   phát sóng vào ngày 12 Tháng 11 2012

Tòa án thừa nhận mối liên kết vắc-xin chứng tự kỷ
Ngày 06 tháng 3: Một tòa án liên bang  phán quyết yêu cầu bồi thường  tổn thương do vaccine đã trao bồi thường cho cha mẹ của một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ triệu chứng gián tiếp là hậu quả của tiêm vắc xin thời thơ ấu. Pete Williams báo cáo của NBC.
http://video.msnbc.msn.com/nightly-news/23505809#23505809

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyBrain scans may lead to early autism detection