Autism hay Tự kỷ chỉ là cách để mô tả cho một vấn đề.

25 thg 11, 2012

Độ tin cậy của các công cụ sàng lọc Tự kỷ ?


Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa kỳ (AAP) khuyến cáo rằng tất cả trẻ em được sàng lọc tự kỷ tại mốc 18 - và 24-tháng khi đưa trẻ đến bác sĩ  khám, bằng cách sử dụng các test sàng lọc tự kỷ-cụ thể chính thức.

Ngược lại,  Ủy ban Quốc gia Anh về Sàng lọc (UK National Screening Committee) khuyến cáo không nên tầm soát rối loạn phổ tự kỷ trong dân số chung, bởi vì các công cụ sàng lọc đã không được xác nhận và các chương trình can thiệp không có đủ bằng chứng cho thấy hiệu quả.

Công cụ sàng lọc bao gồm: Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), Early Screening of Autistic Traits Questionnaire- Câu hỏi sàng lọc ban đầu của đặc điểm tự kỷ.

Công cụ sàng lọc được thiết kế dựa trên các chuẩn mực của một nền văn hoá đối với hành vi như giao tiếp bằng ánh mắt (eye contact) có thể không phù hợp với mọi nền văn hóa khác nhau. Sàng lọc theo yếu tố di truyền (gene) cho chứng tự kỷ thường không thực tế.[ 1 ]

Có thể điểm qua vài công cụ đã và đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta.


Nói về  M-CHAT ( ? )


(*)Modified Checklist for Autism in Toddlers  -Danh sách câu hỏi kiểm tra tự kỷ ở bé chập chững-Phiên bản sửa đổi (M-CHAT ™) là một công cụ khoa học có giá trị cho việc sàng lọc trẻ em từ 16 đến 30 tháng tuổi để đánh giá nguy cơ mắc phải các rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Nó được phát triển bởi nhà thần kinh học Diana Robin và Deborah Fein và nhà tâm lý học lâm sàng Marianne Barton.

Viện Hàm lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) khuyến cáo tất cả trẻ em cần được sàng lọc tự kỷ ở 18 và 24 tháng tuổi, và M-CHAT là một trong những công cụ được AAP khuyến cáo sử dụng.

Mục tiêu chính của M-CHAT là để phát hiện ra nhiều trường hợp ASD càng tốt. Do đó, tỷ lệ dương tính giả cao(high false positive rate), có nghĩa rằng nhiều trẻ em có điểm rủi ro mắc ASD sau đó sẽ không được chẩn đoán là bị mắc ASD . Để giải quyết vấn đề này, các tác giả đã phát triển một cấu trúc CHAT M+Theo dõi phỏng vấn TM (tải về tại đây).

Ngay cả với những câu hỏi bổ sung, một số  đáng kể trẻ em mà kết quả cho thấy có nguy cơ mắc ASD(theo cách sàng lọc này) cũng sẽ không đáp ứng các tiêu chuẩn chẩn đoán sau đó trên một đánh giá toàn diện hơn bởi một chuyên gia.

Tuy nhiên, những trẻ này có nguy cơ cho một loạt các rối loạn và chậm phát triển , và do đó, nên cần phải được đánh giá thêm.

Ngược lại, một đứa trẻ nên được giới thiệu để đánh giá thêm bất cứ lúc nào cha mẹ hoặc người chăm sóc có mối quan tâm liên tục về chứng tự kỷ, ngay cả khi trẻ không bộc lộ nguy cơ mắc ASD qua việc sàng lọc bằng M-CHAT.

Nếu quý vị và / hoặc bác sĩ của bạn cảm thấy rằng sàng lọc hơn nữa là cần thiết, bạn có thể yêu cầu một đánh giá phát triển thông qua bộ phận tiểu bang của bạn về sức khỏe.

TrungNguyen theo:(*)Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT™)
http://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/screen-your-child
[1]  SCREENING & DIAGNOSIS OF AUTISM
http://www.autism-help.org/autism-diagnosis.htm

1 nhận xét: