Autism hay Tự kỷ chỉ là cách để mô tả cho một vấn đề.

31 thg 8, 2011

Điều trị y sinh cho chứng Tự kỷ.

AUTISM AUSTRALIA _Điều trị y sinh cho chứng Tự kỷ.

Điều trị y sinh cho Tự kỷ là quá trình khắc phục sự bất thường về sinh hóa của bệnh nhân thông qua việc sử dụng các chất dinh dưỡng cụ thể. Nó được dựa trên nền tảng công trình tiên phong của Linus Pauling, người chiến thắng  giải Nobel (ông nhận được giải Nobel Hóa học năm 1954, Nobel Hòa bình 1966), ông đã chứng minh rằng các chất xuất hiện tự nhiên trong cơ thể (các vitamin và vi chất dinh dưỡng) có thể có một tác động sâu sắc đến các chức năng liên quan tới sức khỏe và cơ thể, Pauling  nêu ra  một quy tắc được gọi là Orthomolecular(*) dựa trên những nguyên lý này .