Autism hay Tự kỷ chỉ là cách để mô tả cho một vấn đề.

19 thg 3, 2012

Chiến lược ứng xử với trẻ thiếu chú ý, hiếu động thái quá.

Rối loạn thiếu chú ý (Attention Deficit Disorder- ADD) là một điều kiện trở nên rõ ràng trong một số trẻ em trong  tuổi mầm non và bắt đầu đi học. 

Thật khó cho những trẻ em để kiểm soát hành vi của họ và / hoặc sự chú ý. Ước tính từ 3-5% trẻ em mắc rối loạn tăng động thiếu chú ý (ADHD), hoặc khoảng 2 triệu trẻ em tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa rằng trong một lớp học từ 24 đến 30 trẻ em, có khả năng ít nhất sẽ có một mắc  ADHD.


ADHD không được cho là một khuyết tật học tập. Nó có thể được xác định là một khuyết tật theo Đạo Luật Giáo Dục các cá nhân khuyết tật  (IDEA), làm cho một học viên đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, ADHD thuộc thể loại "Khiếm  Y tế khác "và không theo" khuyết tật học tập cụ thể. "

Nhiều trẻ em mắc ADHD - khoảng 20 đến 30% cũng có khuyết tật học tập cụ thể.

Các đặc điểm chính của ADHD là thiếu chú ý, hiếu động thái quá và bốc đồng. Có ba loại của ADHD được công nhận bởi các chuyên gia. Đây là những loại chủ yếu là người hiếu động / bốc đồng (không hiển thị thiếu chú ý đáng kể); Các loại chủ yếu là không chú ý (không hiển thị đáng kể hành vi hiếu động, bốc đồng) đôi khi được gọi là ADD; và loại kết hợp (có hiển thị cả hai triệu chứng thiếu chú ý và hiếu động, bốc đồng ).

Các rối loạn khác mà đôi khi đi kèm với ADHD là hội chứng Tourette (ảnh hưởng đến một tỷ lệ rất nhỏ của những người bị ADHD), rối loạn chống đối thách thức (ảnh hưởng đến một phần ba đến một nửa của tất cả các trẻ em bị ADHD), rối loạn hành vi (khoảng 20 đến 40 % trẻ em ADHD), lo âu và trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. (* Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia- Hoa Kỳ, 2003)

Các dấu hiệu và triệu chứng.

    * Không để tập trung chú ý đến chi tiết hoặc  vấp phải những sai lầm bất cẩn
    * Có thể đã kém hình thành ký tự hoặc lời nói hoặc bằng văn bản lộn xộn
    * Có khó khăn duy trì sự chú ý trong công việc hoặc các hoạt động chơi
    * Không làm theo thông qua hướng dẫn và không hoàn thành việc học hoặc công việc
    * Tránh né hoặc không thích nhiệm vụ khó khăn(ví dụ như việc học) đòi hỏi phải duy trì nỗ lực tinh thần
    * Hay quên trong hoạt động hàng ngày
    * Có khó khăn để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và các hoạt động
    * Mất mát, quên những thứ  cho các nhiệm vụ hoặc các hoạt động (bút chì, công cụ, nhiệm vụ được phân công)
    * Thể hiện khó khăn trong việc tham gia vào các hoạt động giải trí lặng lẽ
    * Hành vi luôn  như "thúc đẩy bởi một cái máy" và không thể đứng yên một chỗ
    * Buột miệng trả lời câu hỏi trước khi các câu hỏi đã được hoàn thành, thường ngắt những người khác.Chiến lược(đối xử với những hành vi).


    * Cho phép một đứa trẻ để thay đổi các vị trí làm việc thường xuyên trong khi hoàn thành bài tập ở nhà hoặc khi học tập.
    * Phân công thêm các nhiệm vụ liên quan đến chuyển động như  phân phát sách bài vở, chạy việc vặt, tưới cây.
    * Sử dụng âm nhạc như một công cụ để chuyển từ bài hát thành nhiệm vụ
    * Thay đổi giọng nói - to, nhỏ nhẹ , thì thầm
    * Giao việc theo từng giai đoạn  và phân chia  việc thành những phần nhỏ hơn với các  lời nhắc nhở thường xuyên.
    * Dạy học sinh diễn tả bằng lời nói một kế hoạch trước khi giải quyết các vấn đề hoặc thực hiện một nhiệm vụ.
    * Cho phép một đứa trẻ làm một cái gì đó với hai bàn tay trong khi tham gia vào  lắng nghe liên tục : quả bóng căng thẳng, lo lắng đá, gấp giấy, đất sét
    * Sử dụng phương pháp kín đáo như một dấu hiệu vật lý để báo hiệu một đứa trẻ khi nó không chú ý lắng nghe.
    * Cung cấp cơ hội cho học sinh  bộc lộ  các khả năng khác nhau, sáng tạo, suy nghĩ tưởng tượng và có được công nhận ngang hàng cho độc đáo
    * Sử dụng chiến lược đòi hỏi đến các giác quan khi đưa ra những chỉ dẫn và trình bày bài học.

(Trích từ the LDA of California and UC Davis M.I.N.D. Institute “Q.U.I.L.T.S.” Calendar 2001-2002.)

TrungNguyen đọc dịch và giới thiệu theo "Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADD/ADHD)" http://www.ldanatl.org/aboutld/teachers/understanding/adhd.asp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét