Autism hay Tự kỷ chỉ là cách để mô tả cho một vấn đề.

26 thg 12, 2011

Top 10 thành tựu nghiên cứu Tự kỷ năm 2011.Theo Autism Speaks, Tổ chức vận động về Tự Kỷ hàng đầu đánh giá các Tài liệu  trong Tiến Trình Khám phá Nguyên nhân và Điều trị chứng Tự kỷ trong năm 2011.
Theo http://www.autismspeaks.org/about-us/press-releases/top-10-autism-research-achievements-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét